Патент № 95580 Способ центробежного литья многослойных прокатных валков и роликов (приоритет от 25.08.2010 г.).

 

          Формула винаходу.  

Спосіб відцентрового лиття багатошарових виробів, що включає нанесення на внутрішню поверхню виливниці теплоізолюючого покриття, заливку робочого шару з легованого чавуну у форму, що обертається навколо горизонтальної осі, подачу флюсу на вільну поверхню робочого шару, зупинку форми і переведення її у вертикальне положення, заливку серцевини металом з температурою Тл + 110…300 °С при  досягненні температури вільної поверхні робочого шару Тсол - 18…180 °С, який відрізняється тим, що теплоізолююче покриття наносять завтовшки  2…6 мм, при досягенні вільною поверхнею металу робочого шару температури Тсол + 10…20 °С у форму, що обертається, подають буферний шар об'ємом 15…20 % об'єму робочого шару, а заливку металу серцевини у вертикальному положенні форми виконують впродовж   30…60 с при масовій витраті металу, що відповідає співвідношенню:

VМ.ЗАЛ =( (m * ТС.П.) / (?ЗАЛ * ТЗАЛ) ) * K

 

де VМ.ЗАЛ - масова витрата металу, кг/с;

m - маса залитого металу (маса першого шару металу),

ТС.П. - температура вільної поверхні металу виробу перед заливкою наступного шару, °С;

?ЗАЛ - час заливки металу серцевини в межах 30…60 с;

ТЗАЛ - температура заливки другої порції металу, °С;

К - коефіцієнт, що враховує умови теплообміну в ливарній формі, К = 1,1…1,5.

 

 

 

 

СЕГОДНЯ | Самые актуальные новости, мнения, комментарии

28 сентября 2022

Самые актуальные новости, мнения, комментарии 
    СЕГОДНЯ | Самые актуальные новости, мнения, комментарии